امام مهدی(عج) از دیدگاه امام علی(ع)

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:شنبه 28 تیر 1393-15:10سخن از امام مهدی(عج) سخن از یك موضوع عقیدتی و مذهبی بسیار حساس و مهمی است كه رابطه تنگاتنگ و گسس ناپذیری با اسلام و مسلمانان دارد، چرا كه وجود گرانمای او یك واقعیت اسلامی و از مهمترین مسایل دینی و از اساس مكتب و ایمان ارزشهای معنوی است.

بحث از شخصیت آن حضرت، آن گونه كه برخی از نویسندگان منحرف پنداشته اند، بحث از افسانه ای نیست كه شیعه آن را به منظور آرامش بخشیدن به خویش كه در رهگذر قرون و اعصار تحت فشار ظلم و استبداد بوده است ساخته باشد و بخاطر مرهم نهادن بر قلب زخم خورده ای كه باران مصایب در مسیر زمان برسر آنان باریده است سرهم كرده باشد.

و نیز آن گونه كه برخی عناصر نادان مدعی دانش و فرهنگ، تصور كرده اند، خرافه ای نیست كه آن را، داستان سرایان ساخته و پرداخته و به اسلام چسبانده باشند و نیز بازیچ? تاریخی نیست تا اسباب تمسخر دشمنان بداندیش و یاه گو باشد؛ بلكه یك واقعیت اسلامی است كه درخور اهمیت بخشیدن بسیار و ژرف نگران فراوان ارزیابی و روشنگری اساسی است.

مسأله تداوم حیات اسلام و شكوه قرآن است، بحث مهم و اصیلی است كه قرآن نویدگر آن است و پیامبر در موقعیت¬ها و مناسبت های گوناگون از آن سخن به میان آورده، امامان نور (ع) نوید و بشارت آن را نه تنها به شیعیان خود كه به تمامی مسلمانان قرون و اعصار داده  اند و دانشمندان، مفسران، محدثان و مورخان نام آور، در رهگذر قرون و اعصار، كتابهای مفصل و مستقلی پیرامون آن نوشته اند.

با این بیان، موضوع امام مهدی(عج) یك موضوع استراتژیك و بسیار مهم و در نوع خود بی نظیر است و از امتیازات بسیار ویژه ای، برخوردار است.

مساله ای است كه پیرامون آن بسیار گفتگو شده و در استان آن، فراوان برخورد افكار و اندیشه ها صورت گرفته و قلم‌فرسایی ها شده است. از این رو، گروهی بدان ایمان آورده و گروهی دچار حیرت گشته اند.

امام مهدی(عج) از شخصیت هایی نیست كه گذشت زمان او را در كام خود فرو برد و تاریخ آن را به فراموشی سپارد. او ندای رسای میلیون ها انسان و معشوق دل عصرها و نسل هاست. چشم امتها به او دوخته شده و نقط امید جامعه هاست.

آن گرامی از دیدگان نهان است. مردم او را می بینند و نمی شناسند و او نیز خویشتن را معرفی نمی كند و در هر نقطه ای از جهان كه اراده كند، حضور می یابد.

او بر سراسر جهان، تسلط و اشراف دارد و به هم بندگان، شهرها و كشورها احاطه دارد. به اذن خدا هر رخدادی در سراسر جهان رخ دهد می داند و روزی كه نزد خدا مشخص است و برای ما نامعلوم، از پس پرد? غیبت ظاهر می گردد و علائم و نشانه های قطعی پیش از ظهور او پدیدار می گردد.

پس از ظهور، بر سراسر گیتی حكم می راند و مسیح (ع) از آسمان فرود آمده و به امامت او نماز می-خواند.هم دولتها و ملتها در سراسر جهان، در برابرش خاضع می¬گردند و مذاهب و ادیان سرفرود می آورند. اسلام راستینی را كه نیای گرانقدرش محمد(ص) آورد، با خود می آورد و پیاده می¬كند ... .

هنگامی كه به مجموعه های حدیثی كه در برگیرند روایات خاندان پیامبر است، مراجعه می كنیم با انبوهی از نوید ها روبرو می گردیم كه از هم امامان یازده گانه در مورد دوازدهمین امام نور (علیه السلام) موج می زند. و بیانگر نهایت درج اهمیت و اهمیت دادن آن بزرگ مردان تاریخ به این موضوع حساس عقیدتی و اسلامی است. این مطلب به ویژه، پس از آگاهی از موقعیتهای حساس و جایگاه ها و شرایط بی نظیری كه امامان راستین پیرامون امام مهدی (علیه اسلام)، به آگاهی بخشی پرداخته و آن گرانمایه را به نام و نشان ستوده اند، روشنتر می گردد و طبیعی هم هست كه امامان اهل بیت(ع) با وجود شرایط خاص سیاسی- اجتماعی باز هم با هم  امكانات و توان خویش تا سرحد جهاد و فداكاری، در راه استواری بخشیدن به این واقعیت اساسی و اصل عقیدتی، بكوشند.

و اگر روایات رسیده از آنان از نظر شما و نیز از نظر وضوح یا اجمال و سربسته بودن، متفاوت است جای شگفتی ندارد، چرا كه شرایط حاكم بر زمان آنان، مختلف بود و به برخی فرصت و اجازه نمی¬داد تا این اصل عقیدتی و اجتماعی و دینی را به صورت روشنتری بیان كنند و یا به طور گسترده از آن سخن به میان آورند.

در این بین حضرت علی(ع) مانند بسیاری از مسائل دیگر موقعیت خاص و ممتازی دارند. ایشان در موارد متعددی از ظهور حضرت قائم خبرداده اند.

امام امیرمؤمنان (ع) دروازه علم ودانش پیامبر و پدر گرانمای امامان راستین و سالار خاندان پیامبر است. بیان آن حضرت میان هم? مسلمان شهرت یافته است كه می فرمود:

«علمنی رسول الله (ص) ألف باب من العلم، یٌفتح لی من كلّ باب ألف باب».‌(بحارالانوار، ج26، ص29)یعنی: پیامبر خدا یك هزار باب از علم و دانش را به من آموخته كه از هر باب آن هزارباب گشوده می-شود.

آن حضرت از رخدادهای فراوان و قضایای بسیاری پیش از رخدادن آنها، به طور شگفت انگیزی خبر داد: از استیلاء سردست? پلید اموی معاویه بر كشورهای اسلامی (نهج البلاغه، خطب? 56، ص105)، از شهادت امام حسین (ع) در كربلا بیست سال پیش از فاجع? غمبار عاشورا (بحارالانوار، ج41، ص286)، از سردمداران خودكام? رژیم تبهكار عباسی، از بنای بغداد و از انقراض سلسل عباسی بدست مغول و ... خبر داد.

برای نمونه:

1. از آنحضرت آورده¬اند كه فرمود:«بغداد! و تو چه می¬دانی كه بغداد چیست؟ سرزمینی است با درختان گز، در آنجا بناها و ساختمان های پرشكوهی بنیاد می گردد و زرداران و زورمندان در آنجا جای می گیرند.

فرزندان «عباس» آنجا را به عنوان پایگاه قدرت و وطن خویش برمی¬گزینند و مركز زر و زیور و زینت و تجملات خود قرار می دهند.

پایگاه عیاشی و بدمستی و بازی بی عباس، مركز بیداد بیدادگران، پایتخت حكومت ترور و وحشت، قرارگاه رهبران و زمامداران فاسق و فاجر و وزیران خیانتكار می گردد.

و فرزندان «ایران» و «روم» به این تبهكاران و رژیم بیدادگر آنان خدمت می كنند. آنان مردم را به هیچ كار شایسته¬ای فرانمی خوانند و خود نیز اگر بدان دعوت شوند عمل نمی كنند و نه از هیچ عمل زشت ناپسندی، اجتناب می ورزند و نه دیگری را از آن باز می دارند. فساد و تباهی در میان آنان به گونه ای موج برمی¬دارد كه همجنس بازی رایج می گردد و مردان به مردان و زنان به زنان بسنده می كنند و در این شرایط فاجعه بار رژیم عباسی است كه آن اندوه فراگیر وآن گریه و حزن طولانی فرامی رسد... .

وای به حال «بغداد» و مردم آن از تسلط نژاد مغول، آنان مردمی چشم تنگ هستند وچهره¬هایشان گرد و كوچك است. لباس هایشان حریر و چهره كوسه و بی مو هستند. اینان از همان جا بسوی رژیم عباسی می تازند كه حكومتشان سرچشمه گرفته، رهبر این گروه، مهاجم، صدایش رساست و شجاعت و شهامتش بسیار و همتش بلند است. به هیچ شهری روی نمی¬آورد جز این كه آن را فتح می كند. و پرچمی بر ضد او برافراشته نمی گردد، جز اینكه آن را سرنگون می سازد.

وای بر كسی كه با او دشمنی ورزد ... و همین گونه خواهد بود تا بر هم? قلمرو رژیم «عباسی» سیطره یابد.» (سفینة البحار، ج1، ص 568)

نیازی به شرح این خطبه وجود ندارد به ویژه كه خود آن، مورد نظر نیست بلكه به عنوان نمونه آمده است، اما در خطبه، نكت  ظریفی است كه بدان اشاره می رود و آن این است كه امیرمؤمنان خبر داد كه حكومت فرزندان عباسی از خراسان طلوع می كند و از همان جا هم افول و غروب می نماید.

و شگفت این است كه بعدها روشن شد كه بنی عباس از خراسان و بدست «ابومسلم خراسانی» آغاز گردید و اساس آن، از آنجا تاسیس شد و هجوم و حمل? مغول نیز از همان جا شروع شد و همه چیز را با خاك یكسان كرد و خاكستر آن را به باد داد.

امیرمؤمنان (ع) ده سال پیش از وقوع، در این مورد، فرمود «یأتی من حیث بدأ ملكهم.»

یعنی: افت و عامل انحطاط و سقوط بنی¬عباس، از همان نقط? طلوعشان خواهد آمد.

و تاریخ گواه است كه هم  پیش بینی ها و پیشگویی های دقیق آن حضرت همان گونه كه فرموده بود به تحقق پیوست. بغداد همان گونه بنیاد گردید و همان گونه شد كه به وصف آمده بود. و مغول نیز از سوی خراسان آمدند و در بلاد اسلامی همان گونه كه گفته شد عمل كردند كه «ابن ابی الحدید» آن را آورده است.

كوتاه سخن این كه: امیرمؤمنان (ع) از رویدادهای بسیار و فاجعه¬های متعددی خبر داده است كه بیشتر آنها به وقوع پیوسته است. (بحارالانوار، ج41، ص283)

از جمله اخبار آن حضرت از آیند? جهان و انسان، خبر از امام مهدی (عج) است. اینك به برخی دیگر از روایات از آن حضرت توجه كنید:

حضرت جواد(ع) از پدر گرانقدرش(ع) آورده است كه امیرمؤمنان(ع) فرمود:«للقائم منا غیبة أمدها طویل كأنی بالشیعة یجولون جولان التعم فی غیبته یطلبون المرعی فلایجدونه.

ألا، فمن ثبت منهم علی دینه و لم یقس قلبه لطول أمد إمامه فهو معی فی درجتی یوم القیامة.»

«... أن القائم منا اذا قام لم یكن لأحد فی عنقه بیعة فلذلك تخفی ولادته ویغیب شخصه.»(اكمال الدین صدوق، ص303)

یعنی: برای «قائم» ما غیبتی بسیار طولانی است و من شیعیان را می¬نگرم كه در غیبت او بسان گله بدون شبان سرگردانند، دنبال چراگاهند و نمی یابند.

آگاه باشید كه هركس از اینان بر دین خویشتن استوار باشد و قلبش بخاطر غیبت طولانی آن حضرت سخت نگردد چنین كسی با من است و در قیامت در درج من.

آنگاه فرمود: قائم از ماست! هنگامی كه ظهور می كند بیعت هیچ كس را بر عهده ندارد و به همین جهت، هم ولادت او در نهان انجام گرفت و از نظرها غایب گردید.

و نیز حضرت رضا(ع) از پدرانش آورده استكه امیرمؤمنان(ع) به امام حسین(ع) فرمود:«التاسع من ولدك یا حسین! هو القائم بالحق، المظهر للدین، الباسط للعدل.»

قال الحسین(ع):«فقلت: یا امیرالمونین! وان ذلك لكائن »

فقال:«إی والذی بعث محمداً بالنبوة واصطفاه علی جمیع البریة ولكن بعد غیبة وحیرة، لایثبت فیها علی دینه الا المخلوصون المباشرون لروح الیقین، الذین اخذ الله میثاقهم بولایتنا و كتب فی قلوبهم الایمان و أیدهم بروح منه.»

یعنی: حسین جان! نهمین فرزند تو قائم بحق است و آشكاركنند? دین و گسترش دهند عدالت.
ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو