انتظار و فرهنگ شیعه

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:دوشنبه 28 شهریور 1390-00:32

شادابی و پویایی بشر در طول دوران زندگی فردی و اجتماعی، مرهون نعمت «امید» و «انتظار» است. اگر انسان، به آینده امیدی نداشته باشد، زندگی برایش مفهوم چندانی نخواهد داشت. آنچه انسان را به زندگی امیدوار می‌كند و آن را جاذبه‌دار می‌سازد و نگرانی‌ها و ناراحتی‌ها را برای او آسان می‌نماید، انتظار و امید به آینده‌ای روشن و رشدآفرین است که در آن، به تمام نیازهای روحی و جسمی او به طور کامل پاسخ داده شود. آدمی در پرتو همین انتظار و امید، رنج‌ها و گرفتاری‌ها را تحمل می‌كند و با كشتی امید و آرزو در دریای متلاطم و طوفان‌زای زندگی، به سیر خود ادامه می‌دهد.

شیعه، با بهره‌گیری از آموزه‌های اهل بیت(علیهم السلام)، این امید و انتظار به آینده را در متعالی‌ترین نوع خود، فراراه انسان‌های آزاداندیش و آزادی‌خواه قرار داده است.

معنای لغوی و اصطلاحی «انتظار فرج»

«انتظار»، در لغت به معنای چشمداشت و چشم‌به‌راه بودن1 است؛ اما در اصطلاح، به معنای چشم‌به‌راه بودن برای ظهور واپسین ذخیرة الهی و آماده شدن برای یاری او در برپایی حکومت عدل و قسط در سراسر گیتی است.

به بیان دیگر، «كیفیتی‌ روحی‌ است‌ كه‌ باعث‌ به‌ وجود آمدن‌ حالت‌ آمادگی‌ (انسان‌ها) برای‌ آنچه‌ انتظار دارند، می‌شود و ضد آن‌، یأ‌س‌ و ناامیدی‌ است. هر چه‌ انتظار بیشتر باشد و هر چه شعلة آن فروزان‌تر و پر فروغ‌تر باشد، تحرک و پویایی او و در نتیجه آمادگی‌ نیز بیشتر خواهد بود».2

«فَرَج» به معنای «گشایش» است. انتظار فرج، برخاسته از فطرت کمال جوی بشری است؛ اگر چه عوامل دیگری نیز می‌تواند منشأ انتظار باشد.

یکی از اندیشوران معاصر، با بیان این که برخی دوست دارند حالت انتظار را یك مسأله روانی ناشی از حرمان در اقشار محروم جامعه وتاریخ تفسیر كنند وحالت فرار از واقعیت گرانبار یا مشقّتها به سوی تصور آیندهای كه محرومان در آن بتوانند تمام حقوق از دست‌رفته وسیادتشان را بازپس گیرند، نوشته است: «این گمانه، نوعی خیالبافی یا نوعی گریز از دامن واقعیت به آغوش تخیل است». 3

بر خلاف گمان برخی که اندیشة مهدویّت را ساختة شیعه می‌دانند، باور داشت مهدویّت نه فقط به پیروان اهل بیت(علیهم السلام) اختصاص ندارد، بلكه بخش مهمی از عقاید اسلامی و یكی از مسایل مهم و ریشه‌ای در اصول اسلامی به شمار می‌آید كه بین تمام گروه‌ها و مذاهب اسلامی بر اساس بشارت‌های قرآن مجید و آموزه‌های پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم)، شكل گرفته است. روایت‌های مربوط به حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) ـ همان‌گونه که در منابع شیعه آمده است ـ در بسیاری از كتاب‌های معروف اهل سنّت نیز آمده است.4

بنابراین، باور به پیروزی نهایی نیروی حقّ، صلح و عدالت بر نیروی باطل، ستیز و بیداد، گسترش جهانی ایمان اسلامی، استقرار کامل و همه‌جانبة ارزش‌های انسانی، تشکیل مدینة فاضله و جامعة آرمانی و سرانجام، اجرای این ایدة عمومی و انسانی به وسیلة شخصیتی عالی قدر که در روایات اسلامی، از او به «مهدی» تعبیر شده است، برخاسته از چشمه سار وحی است؛ از این رو انتظار آن دوران، علاوه بر آن که در مجموعة باورهای تمام پیروان ادیان آسمانی به چشم می‌خورد، بین مسلمانان نیز از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است.

جایگاه انتظار در فرهنگ شیعه

در یک بررسی کوتاه، روایاتی كه سخن از انتظار گفتهاند، به دو دسته كلی تقسیم میشود:

1. انتظار فرج به معنای عامّ

در این معنا، آموزه‌های دینی بر آن است تا افزون بر بیان فضیلت «گشایش عمومی» و امید به آینده، و سوق انسان‌ها به این عرصه، نومیدی را نیز مورد نکوهش قرار داده، از ورود جوامع بشری به آن جلوگیری كند.

اهتمام آموزه‌های اسلامی در بیان معنای عام انتظار و امید، تا بدان حد بوده که از آن با بلندترین عنوان‌ها یاد نموده، ارزش‌های شگفت‌آوری برای آن ذکر کرده است. برخی از این عنوان‌ها بدین قرار است.

1ـ1. عبادت و بندگی

قرآن و اهل بیت(علیهم السلام)، به ما می‌آموزند که هدف از آفرینش، بندگی خداوند است.5

رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله وسلم) یکی از نمودهای این بندگی را انتظار گشایش دانسته، می‌فرماید:

اِنتِظارُ الفَرَجِ عِبَادَةٌ؛ 6

انتظار فرج عبادت است.

از آن‌جا که بیشتر عبادت‌ها در شمار رفتار انسان است، می‌توان نتیجه گرفت این‌جا نیز مقصود از انتظار، مجموعه رفتاری خاص است.

1ـ2. برترین عبادت

برخی عبادت‌ها بر برخی دیگر برتری دارد؛ از این رو انجام آن، افزون بر آن، که مورد تأکید آموزه‌های دینی است، از پاداش افزون‌تری نیز برخوردار است و نقش آن، در سازندگی انسان بیشتر است.

رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله وسلم) پس از آن که انتظار فرج را در زمرة عبادت‌های خداوند دانسته است، آن را یکی از برترین عبادت‌ها برشمرده، می‌فرماید:

اَفضَلُ العِبادَةِ اِنتِظارُ الفَرَجِ؛7

برترین عبادت انتظار فرج است.

1ـ3. برترین کارها

گاهی آن را برترین كارهای امت پیامبر خاتم(صلی الله علیه و آله وسلم) معرفی می‌كند.

رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله وسلم) در این‌باره می‌فرماید:

اَفْضَلُ اَعْمالِ اُمَّتِی اِنتظارُ الفَرَجِ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؛8

برترین کارهای امت من، انتظار فرج از جانب خداوند است.

1ـ4. فرج بودن خود فرج

امروزه، از نظر دانش روانشناسی ثابت شده است امید داشتن، نقش بسیار مهمی در رفتارهای اجتماعی دارد. به بیان دیگر انتظارِ آینده‌ای روشن و درخشان، باعث می‌شود زندگی كنونی انسان نیز از روشنایی و پویایی برخوردار شود.

در برخی روایات مربوط به انتظار فرج به این حقیقت ارزشمند، این‌گونه اشاره شده است که خود انتظار فرج، نوعی فرج و گشایش است.

در این‌باره امام سجّاد(علیه السلام) فرمود:

اِنتِظارُ الفَرَجِ مِنْ اَعظَمِ الفَرَجِ؛9

انتظار گشایش، خود از بزرگ‌ترین گشایش‌ها است.

1ـ5. برترین جهاد

در آموزه‌های دینی، جهاد و کوشش در راه خدا، یکی از مهم‌ترین رفتارهای فردی و گروهی مسلمانان معرفی شده است. آیات فراوانی از قرآن و روایات بسیاری از معصومان(علیهم السلام) به حقیقت این رفتار ارزشمند اشاره كرده است.

درباره اهمیّت انتظار فرج ـ افزون بر آنچه مورد اشاره قرار گرفت ـ به روایاتی بر می‌خوریم که بسی شگفتی آور است و آن، این که انتظار را فقط «جهاد» که «برترین جهاد» دانسته است. از این نوع روایات نیز به خوبی استفاده می‌شود انتظار، از نوع عمل است.

رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله وسلم) برترین جهاد بودن انتظار فرج را این‌گونه بیان فرموده است:

اَفْضَلُ جِهادِ اُمَّتی اِنْتِظارُ الفَرَجِ؛10

برترین جهاد امت من انتظار گشایش است.

در مقابل آموزه‌های بالا، یأس و ناامیدی از رحمت پروردگار، به شدت مذمت شده و در شمار گناهان بزرگ به حساب آمده است.11

2. انتظار فرج به معنای خاص

در این معنا، انتظار به معنای چشم‌به‌راه بودن آینده‌ای با تمام ویژگی‌های یک جامعه، مورد رضایت خداوندی است که یگانه مصداق آن دوران حاکمیت آخرین ذخیرة الهی وجود مقدّس حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.

برخی سخنان معصومان(علیهم السلام) در این‌باره این‌گونه است:

امام باقر(علیه السلام) ـ آن‌گاه كه دین مورد رضایت خداوند را تعریف میكند ـ پس از شمردن اموری می‌فرماید:

...وَالتَّسْلِیمُ لِاَمْرِنا وَالوَرَعُ وَالتَّواضُعُ وَاِنتِظارُ قائِمِنا... ؛ 12

... و تسلیم به امر ما، و پرهیزکاری و فروتنی، و انتظار قائم ما....

امام صادق(علیه السلام) فرمود:

عَلَیْكُمْ بِالتَّسْلیمِ وَالرَّدِّ اِلینا وَاِنْتظارِ اَمْرِنا وَامْرِكُمْ وَفَرَجِنا وَفَرَجِكُم؛13

بر شما باد به تسلیم و رد امور به ما و انتظار امر ما و امر خودتان و فرج ما و فرج خودتان.

از روایات انتظار ظهور حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به دست میآید انتظار ظهور حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نه فقط راه رسیدن به جامعه موعود است؛ بلكه خود نیز موضوعیت دارد؛ بدان معنا كه اگر كسی در انتظار راستین به سر برد، تفاوتی ندارد كه به مورد انتظار خویش دست یابد یا دست نیابد.

در این‌باره شخصی از امام صادق(علیه السلام) پرسید: «چه میفرمایید درباره كسی كه دارای ولایت پیشوایان است و انتظار ظهور حكومت حق را میكشد و در این حال از دنیا میرود؟»

حضرت(علیه السلام) در پاسخ فرمود:

هُوَ بِمَنزِلَةِ مَنْ كانَ مَعَ القائِمِ فِی فُسطاطِهِ». ثُمَ سَكَتَ هَنیئةً، ثُمَ قالَ: «هُوَ كَمَنْ كانَ مَعَ رُسولِ اللّه؛14

او همانند كسی است كه با حضرت قائم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در خیمه او باشد». سپس كمی سكوت كرد و فرمود: «مانند كسی است كه با پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله وسلم) در مبارزاتش همراه بوده است».

پی نوشت ها:

1. ر.ک: دهخدا، علی اکبر, لغتنامه, کلمه انتظار.

2. ر.ک: موسوی‌ اصفهانی، محمّد تقی‌، مكیال‌ المكارم، ترجمه:‌ مهدی‌ حائری‌ قزوینی، ج‌ 2، ص‌ 235.

3. آصفی، محمّد مهدی‌ ‌, مقالة انتظار پویا, فصلنامه انتظار, ش 6.

4. ر.ک: ناصری، محمد امیر، الامام المهدی فی الاحادیث المشترکة بین السنة و الشیعة.

5. ذاریات(51): آیة 56.

6. اربلی، كشف الغمة فی معرفة الائمة، ج 2، ص 101؛ شیخ طوسی، أمالی، ص 405.

7. شیخ صدوق، كمالالدین و تمام النعمة، ج 1، ص 287؛ ر.ك: ترمذی، سنن، ج 5، ص 565.

8. شیخ صدوق, عیون اخبارالرضا (علیه السلام)، ج2، ص36؛ شیخ صدوق, كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 644

9. طبرسی، احمد بن علی، احتجاج، ج 2، ص 317؛ شیخ صدوق, كمال الدین و تمام النعمة، ج 1، ص 319.

10. حرانی، حسن بن علی, تحفالعقول، ص 37.

11. ر.ک: سوره یوسف(12): آیة 87.

12. شیخ كلینی، كافی، ج 2، ص 23، ح 13.

13. كشی، محمدبن عمر، رجال كشی، ص 138.

14. برقی، احمد بن محمدبن خالد، محاسن، ج 1، ص 173؛ علامه مجلسی, بحارالانوار، ج 52، ص 125.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 23:27

Fantastic data, Thanks.
canadian prescriptions online serc 24 mg canada drug canadian online pharmacies reviews candida viagra pharmacy onesource drugs for sale in mexico canadian pharmacies without an rx canadian drugs aarp recommended canadian online pharmacies canada medication prices
buy cialis viagra canada
دوشنبه 3 تیر 1398 06:10

Superb facts, Appreciate it.
cialis patent expiration cialis savings card free cialis how does cialis work dose size of cialis generic cialis at the pharmacy dosagem ideal cialis il cialis quanto costa cialis y deporte low cost cialis 20mg
http://roepoder.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 14:11

You actually reported that really well.
buy original cialis cialis 200 dollar savings card cialis 20mg prix en pharmacie cialis mit grapefruitsaft compare prices cialis uk import cialis cialis generico postepay can i take cialis and ecstasy cialis daily dose generic only best offers 100mg cialis
buy cialis online without prescription
شنبه 1 تیر 1398 23:28

Kudos. A lot of write ups.

we like it cialis price cialis patent expiration cialis flussig buy cialis uk no prescription how does cialis work ou acheter du cialis pas cher are there generic cialis canadian discount cialis cialis side effects dangers cialis purchasing
http://pakaca.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:45

Fine knowledge. Thank you!
click now cialis from canada cialis generico lilly non 5 mg cialis generici how does cialis work cialis generika in deutschland kaufen cialis 10 doctissimo how to purchase cialis on line 5 mg cialis coupon printable can i take cialis and ecstasy cialis 20 mg
http://tuabyde.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 14:42

You reported this effectively!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis diario compra cialis 05 cialis per paypa cialis 5 effetti collaterali cialis generico legalidad de comprar cialis click here take cialis cialis online nederland buy original cialis
http://sqamraifel.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 22:18

Truly loads of useful advice.
cialis for daily use compare prices cialis uk only here cialis pills no prescription cialis cheap cialis from canada cialis super kamagra cialis prices tadalafil 10 mg non 5 mg cialis generici cialis daily new zealand
Buy cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:22

With thanks, I like this.
buy cialis online cialis lilly tadalafi opinioni cialis generico precios de cialis generico rx cialis para comprar cialis rezeptfrei cialis pills boards cialis ahumada online cialis 5 mg cialis coupon printable
http://longhandpo.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:13

Valuable content. Many thanks.
buying cialis overnight how to purchase cialis on line viagra vs cialis side effects for cialis compare prices cialis uk cialis bula cialis online cialis coupon cialis 5 mg scheda tecnica cialis canada
http://rememgi.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 18:49

Effectively expressed without a doubt. .
achat cialis en itali walgreens price for cialis buy cialis online legal cheap cialis cialis et insomni enter site natural cialis cialis 20mg cialis daily dose generic cialis online deutschland effetti del cialis
buy cheap cialis in uk
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:10

You made your stand pretty nicely.!
cialis for bph cialis generic availability tadalafil 20mg effetti del cialis cialis pills in singapore venta de cialis canada cialis canada cialis rezeptfrei sterreich cialis for bph purchase once a day cialis
http://velylen.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 16:55

Nicely put. Thanks.
cialis professional from usa overnight cialis tadalafil i recommend cialis generico cialis online recommended site cialis kanada cialis generico postepay tesco price cialis cialis authentique suisse cialis pas cher paris viagra or cialis
where to buy cialis in ontario
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:18

Thank you. Fantastic information!
buy cialis online nz cialis 20 mg best price get cheap cialis cialis para que sirve warnings for cialis cialis 20 mg cost generic cialis pill online cialis 5 mg effetti collateral generic low dose cialis tadalafil 10 mg
http://linrandga.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 17:38

Regards, Wonderful information.
wow cialis tadalafil 100mg cialis reviews cheap cialis cialis online nederland cialis canada on line cialis purchasing achat cialis en suisse cialis generic availability tadalafil generic cialis patentablauf in deutschland
cialis professional sale
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:09

You suggested it superbly!
prezzo di cialis in bulgaria click here take cialis venta de cialis canada cialis dosage amounts generic cialis at the pharmacy cialis kaufen wo if a woman takes a mans cialis compare prices cialis uk rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg effetti collateral
Cialis online
چهارشنبه 22 خرداد 1398 14:06

Truly a lot of superb info!
cialis generico milano prices for cialis 50mg cilas acheter du cialis a geneve buy cialis online nz cialis sans ordonnance cialis generico tadalafilo female cialis no prescription cialis generico postepay
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:07

This is nicely put! .
tarif cialis france cialis patentablauf in deutschland price cialis wal mart pharmacy sialis buy name brand cialis on line how much does a cialis cost cialis canada on line 200 cialis coupon cialis prezzo di mercato recommended site cialis kanada
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 18:17

Cheers! Very good information.
we use it 50 mg cialis dose cialis 20 mg cost only now cialis for sale in us cialis usa cost cialis sale online cialis online nederland costo in farmacia cialis buy online cialis 5mg cialis with 2 days delivery achat cialis en europe
http://yokohama-now.jp/home/?p=14120
جمعه 6 اردیبهشت 1398 12:01
スーパーコピーブランド
https://www.hksaustralia.com.au/dealers
چهارشنبه 28 فروردین 1398 07:28
激安シャネル時計 j12スーパーコピー代引き販売!
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 13:40

Thanks! Quite a lot of data!

canadian pharcharmy online24 northwest pharmacies mail order canadian cialis rx from canada northwest pharmacies mail order no 1 canadian pharcharmy online online pharmacies mexico trust pharmacy of canada canadian cialis canada medication pharmacy
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:47

You definitely made the point.
cialis cuantos mg hay tadalafil 10 mg canadian cialis side effects of cialis enter site very cheap cialis tadalafil generic cialis 30 day trial coupon buy cialis online cheapest 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis prezzo al pubblico
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:01

Awesome knowledge. Regards!
overnight cialis tadalafil cialis pills price each buy cialis online nz cialis 10 doctissimo cialis generika cialis manufacturer coupon cialis generico pastillas cialis y alcoho effetti del cialis buying cialis in colombia
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 23:36

Seriously lots of very good advice!
we like it safe cheap cialis cialis daily reviews cialis rezeptfrei cialis tadalafil buy cialis online cialis prezzo di mercato rx cialis para comprar cialis therapie cialis rezeptfrei dosagem ideal cialis
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 12:36

Fantastic facts. Many thanks!
cialis coupons printable tadalafil 20mg cialis great britain tadalafil 20mg enter site natural cialis we use it 50 mg cialis dose cialis pills enter site 20 mg cialis cost cialis cost cialis canada
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:05

Whoa many of excellent facts.
prezzo di cialis in bulgaria canadian cialis weblink price cialis cialis dosage recommendations cialis daily reviews free generic cialis cialis super kamagra cialis daily cialis generika trusted tabled cialis softabs
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 12:04

With thanks! A lot of content.

cialis 5 mg scheda tecnica achat cialis en europe cialis baratos compran uk cialis super kamagra purchase once a day cialis cialis daily new zealand cialis sicuro in linea we recommend cialis info venta de cialis canada how much does a cialis cost
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 00:44

Thanks! Quite a lot of advice.

cialis diario compra cialis kaufen wo costo in farmacia cialis cialis canada on line buy cialis online cheapest cialis canada on line cialis 5 mg buy usa cialis online cialis authentique suisse cialis in sconto
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 11:35

You said it nicely..
price cialis per pill only now cialis for sale in us cost of cialis per pill cialis 10mg prix pharmaci click now buy cialis brand cialis online acheter cialis kamagra cialis canadian drugs cialis official site cialis canada on line
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 00:39

Incredible loads of wonderful facts.
cialis cipla best buy generico cialis mexico cialis coupon cialis professional yohimbe cuanto cuesta cialis yaho cialis pills boards cost of cialis cvs achat cialis en suisse prezzo cialis a buon mercato cialis from canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو