تبلیغات
خورشید مکه - امام مهدی(عج) از دیدگاه امام علی(ع)

امام مهدی(عج) از دیدگاه امام علی(ع)

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:شنبه 28 تیر 1393-14:10سخن از امام مهدی(عج) سخن از یك موضوع عقیدتی و مذهبی بسیار حساس و مهمی است كه رابطه تنگاتنگ و گسس ناپذیری با اسلام و مسلمانان دارد، چرا كه وجود گرانمای او یك واقعیت اسلامی و از مهمترین مسایل دینی و از اساس مكتب و ایمان ارزشهای معنوی است.

بحث از شخصیت آن حضرت، آن گونه كه برخی از نویسندگان منحرف پنداشته اند، بحث از افسانه ای نیست كه شیعه آن را به منظور آرامش بخشیدن به خویش كه در رهگذر قرون و اعصار تحت فشار ظلم و استبداد بوده است ساخته باشد و بخاطر مرهم نهادن بر قلب زخم خورده ای كه باران مصایب در مسیر زمان برسر آنان باریده است سرهم كرده باشد.

و نیز آن گونه كه برخی عناصر نادان مدعی دانش و فرهنگ، تصور كرده اند، خرافه ای نیست كه آن را، داستان سرایان ساخته و پرداخته و به اسلام چسبانده باشند و نیز بازیچ? تاریخی نیست تا اسباب تمسخر دشمنان بداندیش و یاه گو باشد؛ بلكه یك واقعیت اسلامی است كه درخور اهمیت بخشیدن بسیار و ژرف نگران فراوان ارزیابی و روشنگری اساسی است.

مسأله تداوم حیات اسلام و شكوه قرآن است، بحث مهم و اصیلی است كه قرآن نویدگر آن است و پیامبر در موقعیت¬ها و مناسبت های گوناگون از آن سخن به میان آورده، امامان نور (ع) نوید و بشارت آن را نه تنها به شیعیان خود كه به تمامی مسلمانان قرون و اعصار داده  اند و دانشمندان، مفسران، محدثان و مورخان نام آور، در رهگذر قرون و اعصار، كتابهای مفصل و مستقلی پیرامون آن نوشته اند.

با این بیان، موضوع امام مهدی(عج) یك موضوع استراتژیك و بسیار مهم و در نوع خود بی نظیر است و از امتیازات بسیار ویژه ای، برخوردار است.

مساله ای است كه پیرامون آن بسیار گفتگو شده و در استان آن، فراوان برخورد افكار و اندیشه ها صورت گرفته و قلم‌فرسایی ها شده است. از این رو، گروهی بدان ایمان آورده و گروهی دچار حیرت گشته اند.

امام مهدی(عج) از شخصیت هایی نیست كه گذشت زمان او را در كام خود فرو برد و تاریخ آن را به فراموشی سپارد. او ندای رسای میلیون ها انسان و معشوق دل عصرها و نسل هاست. چشم امتها به او دوخته شده و نقط امید جامعه هاست.

آن گرامی از دیدگان نهان است. مردم او را می بینند و نمی شناسند و او نیز خویشتن را معرفی نمی كند و در هر نقطه ای از جهان كه اراده كند، حضور می یابد.

او بر سراسر جهان، تسلط و اشراف دارد و به هم بندگان، شهرها و كشورها احاطه دارد. به اذن خدا هر رخدادی در سراسر جهان رخ دهد می داند و روزی كه نزد خدا مشخص است و برای ما نامعلوم، از پس پرد? غیبت ظاهر می گردد و علائم و نشانه های قطعی پیش از ظهور او پدیدار می گردد.

پس از ظهور، بر سراسر گیتی حكم می راند و مسیح (ع) از آسمان فرود آمده و به امامت او نماز می-خواند.هم دولتها و ملتها در سراسر جهان، در برابرش خاضع می¬گردند و مذاهب و ادیان سرفرود می آورند. اسلام راستینی را كه نیای گرانقدرش محمد(ص) آورد، با خود می آورد و پیاده می¬كند ... .

هنگامی كه به مجموعه های حدیثی كه در برگیرند روایات خاندان پیامبر است، مراجعه می كنیم با انبوهی از نوید ها روبرو می گردیم كه از هم امامان یازده گانه در مورد دوازدهمین امام نور (علیه السلام) موج می زند. و بیانگر نهایت درج اهمیت و اهمیت دادن آن بزرگ مردان تاریخ به این موضوع حساس عقیدتی و اسلامی است. این مطلب به ویژه، پس از آگاهی از موقعیتهای حساس و جایگاه ها و شرایط بی نظیری كه امامان راستین پیرامون امام مهدی (علیه اسلام)، به آگاهی بخشی پرداخته و آن گرانمایه را به نام و نشان ستوده اند، روشنتر می گردد و طبیعی هم هست كه امامان اهل بیت(ع) با وجود شرایط خاص سیاسی- اجتماعی باز هم با هم  امكانات و توان خویش تا سرحد جهاد و فداكاری، در راه استواری بخشیدن به این واقعیت اساسی و اصل عقیدتی، بكوشند.

و اگر روایات رسیده از آنان از نظر شما و نیز از نظر وضوح یا اجمال و سربسته بودن، متفاوت است جای شگفتی ندارد، چرا كه شرایط حاكم بر زمان آنان، مختلف بود و به برخی فرصت و اجازه نمی¬داد تا این اصل عقیدتی و اجتماعی و دینی را به صورت روشنتری بیان كنند و یا به طور گسترده از آن سخن به میان آورند.

در این بین حضرت علی(ع) مانند بسیاری از مسائل دیگر موقعیت خاص و ممتازی دارند. ایشان در موارد متعددی از ظهور حضرت قائم خبرداده اند.

امام امیرمؤمنان (ع) دروازه علم ودانش پیامبر و پدر گرانمای امامان راستین و سالار خاندان پیامبر است. بیان آن حضرت میان هم? مسلمان شهرت یافته است كه می فرمود:

«علمنی رسول الله (ص) ألف باب من العلم، یٌفتح لی من كلّ باب ألف باب».‌(بحارالانوار، ج26، ص29)یعنی: پیامبر خدا یك هزار باب از علم و دانش را به من آموخته كه از هر باب آن هزارباب گشوده می-شود.

آن حضرت از رخدادهای فراوان و قضایای بسیاری پیش از رخدادن آنها، به طور شگفت انگیزی خبر داد: از استیلاء سردست? پلید اموی معاویه بر كشورهای اسلامی (نهج البلاغه، خطب? 56، ص105)، از شهادت امام حسین (ع) در كربلا بیست سال پیش از فاجع? غمبار عاشورا (بحارالانوار، ج41، ص286)، از سردمداران خودكام? رژیم تبهكار عباسی، از بنای بغداد و از انقراض سلسل عباسی بدست مغول و ... خبر داد.

برای نمونه:

1. از آنحضرت آورده¬اند كه فرمود:«بغداد! و تو چه می¬دانی كه بغداد چیست؟ سرزمینی است با درختان گز، در آنجا بناها و ساختمان های پرشكوهی بنیاد می گردد و زرداران و زورمندان در آنجا جای می گیرند.

فرزندان «عباس» آنجا را به عنوان پایگاه قدرت و وطن خویش برمی¬گزینند و مركز زر و زیور و زینت و تجملات خود قرار می دهند.

پایگاه عیاشی و بدمستی و بازی بی عباس، مركز بیداد بیدادگران، پایتخت حكومت ترور و وحشت، قرارگاه رهبران و زمامداران فاسق و فاجر و وزیران خیانتكار می گردد.

و فرزندان «ایران» و «روم» به این تبهكاران و رژیم بیدادگر آنان خدمت می كنند. آنان مردم را به هیچ كار شایسته¬ای فرانمی خوانند و خود نیز اگر بدان دعوت شوند عمل نمی كنند و نه از هیچ عمل زشت ناپسندی، اجتناب می ورزند و نه دیگری را از آن باز می دارند. فساد و تباهی در میان آنان به گونه ای موج برمی¬دارد كه همجنس بازی رایج می گردد و مردان به مردان و زنان به زنان بسنده می كنند و در این شرایط فاجعه بار رژیم عباسی است كه آن اندوه فراگیر وآن گریه و حزن طولانی فرامی رسد... .

وای به حال «بغداد» و مردم آن از تسلط نژاد مغول، آنان مردمی چشم تنگ هستند وچهره¬هایشان گرد و كوچك است. لباس هایشان حریر و چهره كوسه و بی مو هستند. اینان از همان جا بسوی رژیم عباسی می تازند كه حكومتشان سرچشمه گرفته، رهبر این گروه، مهاجم، صدایش رساست و شجاعت و شهامتش بسیار و همتش بلند است. به هیچ شهری روی نمی¬آورد جز این كه آن را فتح می كند. و پرچمی بر ضد او برافراشته نمی گردد، جز اینكه آن را سرنگون می سازد.

وای بر كسی كه با او دشمنی ورزد ... و همین گونه خواهد بود تا بر هم? قلمرو رژیم «عباسی» سیطره یابد.» (سفینة البحار، ج1، ص 568)

نیازی به شرح این خطبه وجود ندارد به ویژه كه خود آن، مورد نظر نیست بلكه به عنوان نمونه آمده است، اما در خطبه، نكت  ظریفی است كه بدان اشاره می رود و آن این است كه امیرمؤمنان خبر داد كه حكومت فرزندان عباسی از خراسان طلوع می كند و از همان جا هم افول و غروب می نماید.

و شگفت این است كه بعدها روشن شد كه بنی عباس از خراسان و بدست «ابومسلم خراسانی» آغاز گردید و اساس آن، از آنجا تاسیس شد و هجوم و حمل? مغول نیز از همان جا شروع شد و همه چیز را با خاك یكسان كرد و خاكستر آن را به باد داد.

امیرمؤمنان (ع) ده سال پیش از وقوع، در این مورد، فرمود «یأتی من حیث بدأ ملكهم.»

یعنی: افت و عامل انحطاط و سقوط بنی¬عباس، از همان نقط? طلوعشان خواهد آمد.

و تاریخ گواه است كه هم  پیش بینی ها و پیشگویی های دقیق آن حضرت همان گونه كه فرموده بود به تحقق پیوست. بغداد همان گونه بنیاد گردید و همان گونه شد كه به وصف آمده بود. و مغول نیز از سوی خراسان آمدند و در بلاد اسلامی همان گونه كه گفته شد عمل كردند كه «ابن ابی الحدید» آن را آورده است.

كوتاه سخن این كه: امیرمؤمنان (ع) از رویدادهای بسیار و فاجعه¬های متعددی خبر داده است كه بیشتر آنها به وقوع پیوسته است. (بحارالانوار، ج41، ص283)

از جمله اخبار آن حضرت از آیند? جهان و انسان، خبر از امام مهدی (عج) است. اینك به برخی دیگر از روایات از آن حضرت توجه كنید:

حضرت جواد(ع) از پدر گرانقدرش(ع) آورده است كه امیرمؤمنان(ع) فرمود:«للقائم منا غیبة أمدها طویل كأنی بالشیعة یجولون جولان التعم فی غیبته یطلبون المرعی فلایجدونه.

ألا، فمن ثبت منهم علی دینه و لم یقس قلبه لطول أمد إمامه فهو معی فی درجتی یوم القیامة.»

«... أن القائم منا اذا قام لم یكن لأحد فی عنقه بیعة فلذلك تخفی ولادته ویغیب شخصه.»(اكمال الدین صدوق، ص303)

یعنی: برای «قائم» ما غیبتی بسیار طولانی است و من شیعیان را می¬نگرم كه در غیبت او بسان گله بدون شبان سرگردانند، دنبال چراگاهند و نمی یابند.

آگاه باشید كه هركس از اینان بر دین خویشتن استوار باشد و قلبش بخاطر غیبت طولانی آن حضرت سخت نگردد چنین كسی با من است و در قیامت در درج من.

آنگاه فرمود: قائم از ماست! هنگامی كه ظهور می كند بیعت هیچ كس را بر عهده ندارد و به همین جهت، هم ولادت او در نهان انجام گرفت و از نظرها غایب گردید.

و نیز حضرت رضا(ع) از پدرانش آورده استكه امیرمؤمنان(ع) به امام حسین(ع) فرمود:«التاسع من ولدك یا حسین! هو القائم بالحق، المظهر للدین، الباسط للعدل.»

قال الحسین(ع):«فقلت: یا امیرالمونین! وان ذلك لكائن »

فقال:«إی والذی بعث محمداً بالنبوة واصطفاه علی جمیع البریة ولكن بعد غیبة وحیرة، لایثبت فیها علی دینه الا المخلوصون المباشرون لروح الیقین، الذین اخذ الله میثاقهم بولایتنا و كتب فی قلوبهم الایمان و أیدهم بروح منه.»

یعنی: حسین جان! نهمین فرزند تو قائم بحق است و آشكاركنند? دین و گسترش دهند عدالت.امام حسین (ع) می¬فرماید: گفتم: یا امیرالمؤمنین! این خبر براستی تحقق یافتنی است؟»

فرمود:«آری! بخدایی كه محمد را فرمان رسالت داد و او را بر هم  انسانیت برگزید، این كار شدنی است، اما پس از غیبت طولانی و سرگردانی و نابسامانی بسیار، مردمی كه در آن شرایط زندگی می¬كنند، جز خالصانی كه در اوج یقین هستند و خدا از آنان به ولایت ما پیمان گرفته و در دلهاشان ایمان را مرقوم داشته و به روحی از جانب خویش آنان را تایید فرموده است؛ جز اینان، كسی بر دین خویشتن استوار نمی ماند


و نیز می¬فرماید: «فانظروا أهل بیت نبیكم لبدوا فالبدوا! وان استنصروكم فانصروهم! فلیفرّجنّ الله الفتنة برجل منا أهل البیت. بأبی ابن خیرة إلاماء، لایعطیهم الا السیف هرجاً هرجاً، موضوعاً علی عاتقة ثمانیة اشهر، حتّی تقول قریش: لوكان هذا من ولد فاطمة لرحمنا.

یغریه الله بینی امّیة  ای یسلطه الله علیهم- حتّی یجعلهم حطاماً ورفاتاً «ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتّلوا تقتیلاً* سنّة الله فی الذّین خلوا من قبل ولن تجد لسنّة الله تبدیلا.(سور? اجزاب، آیه، 60 و 61)» (نهج البلاغه، خطبه100)

یعنی: به خاندان پیامبرتان بنگرید، اگر بپاخاستند، شما نیز بپاخیزید و اگر یاری طلبیدند، آنان را با هم? وجود یاری كنید. خداوند بوسیل? مردی گرانمایه از ما اهل بیت پیامبر، فتنه¬ها و تباهی  ها را برطرف می سازد. پدرم، فدای پسر بهترین كنیزان كه به سران فتنه ها و تاریكی ها و بیدادگری ها، جز شمشیر، حق را به ارمغان نخواهدد آورد و شمشیر عدالتش هشت ماه بر دوش اوست و پیكار می كند تا عوامل فتنه و تباهی را بركند ... تا آنجایی كه قریش می¬گویند:«اگر این مصلح جهانی، از فرزندان فاطمه (ع) بود به ما ترحّم می كرد.

خداوند او را بر رهروان راه بنی امیه و بقایای فكری آنان اقتدار خواهد بخشید تا آنان را به خاك و خاشاك تبدیل سازد، اینان لعنت شدگانند. به هرجا كه یافته شوند باید دستگیر گردند وبه سختی كشته شوند.

«این سنّت خداست كه در میان پیشینیان نیز بوده است و در سنت خدا تغییری نخواهد یافت.»

و نیز «قندوزی حنفی» از آن حضرت آورده است كه: پس از پایان پیكار «نهروان» سخنرانی كرد و ضمن پیش بینی و خبر از رخدادهای آینده از جمله قیام حضرت مهدی(عج) فرمود:

«... ذاك امر الله و هو كائن وقتاً مریحاً. فیا ابن خیرة الإماء! متی تنظر  أبشر بنصرٍ قریب من ربّ رحیم. فبأبی واُمّی عدّة قلیقلة أسماؤهم فی الأرض مجهولة ... .»(ینابیع المودة، ص512)

یعنی: این فرمان خداست و در هنگام مناسب خود به طور قطع روی خواهد داد.هان ای فرزند بهترین بانوان! تاكی برای دریافت فرمان ظهور از جانب خدا، انتظار خواهی كشید؟

به پیروزی بزرگ و نزدیكی از پروردگار بخایشگر مژده ده.پدر و مادرم فدای آن گروه كه از نظر شمار اندك اند و در شكوه و عظمت بسیار و نامشان در روی زمین ناشناخته.و نیز آورده است كه آن حضرت فرمود:

«سیأتی الله بقوم یحبّهم الله و یحبّونه ویملك من هو بینهم غریب، فهو المهدیّ، أحمر الوه، بشعره صهوبة، یملأ الأرض عدلاً بلاصعوبة، ... .» (ینابیع المودة، ص467)

یعنی: بزودی خداوند مردمی را می آورد كه آنان رادوست میدارد و آنان نیز خدا را دوست می دارند و بزرگمردی كه میان آنان غریب و ناشناخته است فرمانروا و زمامدار امور می گردد. آن وجود گرانمایه مهدی(عج) است كه چهره اش درخشان و گندمگون و موهایش بور است. جهان رابه آسانی لبریز از عدل و داد می كند. اودر خردسالی و كودكی از مادر و پدر جدا می گردد و در رویشگاه و جایگاه تربیت خویش گرامی است.

كشورهای مسلمان نشین را با امن و امان فرمانروا می شود و از پی آنان زمین وزمان در قلمرو قدرت او قرار می گیرد.سخن او را می شنوند و نسل جوان و سالخورده اطاعتش می كنند و او زمین را لبریز از عدالت می كند همانسان كه جور و بیداد لبریز گشته است.

آنگاه است كه امامت كامل و خلافش استوار می شود. خداوند مردگان را برمی انگیزد. زمین با ظهور او آباد می گردد و به بركت «مهدی» خویش، خالص و پاك و شكوفا و پرطراوت می شود و نهرهای آن جریان می-یابد. وفتنه ها و تجاوزگری ها ریشه كن می شود و خیر وبركتها بسیار می گردد.

و نیز آورده اند كه آن حضرت ضمن خطبه ای در ستایش پیامبر (ص) و امامان نور (ع) فرمود:

«فنحن أنوار السماوات والأرض و سفن النجاة و فینا مكنون العلم والینا مصیر الامور و بمهدیّنا تقطع الحجج. فهو خاتم الأئمة و منفذ الأمّة و منتهی النور و غامض السرّ، فلیهنا من استمسك بعروتنا وحشر علی محبّتنا.»(منتخب الاثر، ص147)

یعنی: ما پرتو آسمانها و زمین و كشتی های نجات هستیم. دانش، درما نهان است و ما گنجین آنیم و فرجام كارها بسوی ماست و به مهدی ما، حجت ها تمام می گردد.


او آخرین امام معصوم، نجات بخش امتها، آخرین نور رسالت و امامت و معمای پیچید? آفرینش است. از این رو كسانی كه به رشت محبت ولات ما چنگ زده و با عشق ما محشور می گردند باید شادمان باشند.

و نیز آورده¬اند كه فرمود:

« ... یظهر صاحب الریة المحمدیة والدولة الاحمدیة، القائم بالسیف والحال الصادق فیالمقال، یمهّدالأرض ویحیی السنّة والفرض.»(منتخب الاثر و ینابیع المودّة به نقل از مروج الذهب، ج1، ص32)


یعنی(هان ای مردم بهوش باشید كه:) پرچمدار پرچم محمّدی و فرمانروای دولت احمدی و قیامگر به شمشیر عدالت و راست گفتار و شایسته كردار، خواهد آمد و زمین و زمان را برای برقراری عدالت و شكوفایی ارزش های اسلامی آماده نموده و سن  های واجب و مستجب را زنده خواهد ساخت.

و نیز آورده اند كه فرمود:

«اذا نادی منادٍ من السماء: إنّ الحق فی ال محمّد. فعند ذلك یظهر المهدیّ علی افواه الناس، یشربون ذكره، فلایكون لهم ذكر غیره.» (عقدالدرر، ص52)

یعنی: آنگاه كه منادی از آسمان ندا دهد كه حق با آل محمّد است و در راه و رسم آنان، همان وقت نام مقدس مهدی(عج) بر سرزبان ها افتاده و نقل محافل و مجالس خواهد شد. مردم جام مهر او را می نوشند و جز او دیگری را نمی جویند.

و نیز امام باقر(ع) از پدران گرانقدرش(ع) آورده استكه: امیرمؤمنان بر فراز منبر فرمود:«مردم! در واپسین حركت تاریخ و آخرالزمان گرانمردی از فرزندان من ظهور خواهد كرد.او چهره اش سفید و آمیخته به سرخی است.

شكمش اندك برآمده، پاهایش قوی و نیرومند و قامتش چهارشانه است و بر پشت، دو نشانه دارد: یكی بر روی پوست و به رنگ آن و دیگری بسان نشان? پیامبر در چهره.

او دو نام دارد «احمد» و «محمّد» كه نخستین نام مخفی می¬گردد و نام دوم آشكار و علنی.


هنگامی كه پرچمش به اهتزاز درآید شرق و غرب جهان را روشن می سازد و دست مباركش را بر سر بندگان خدا می‌نهد و به بركت آن قلبهای ایمان آوردگان از قطعه های آهنی سخت تر و مقاومتر می گردد و خدا به هر كدام از آنان قدرت و توان چهل قهرمان میدان پیكار را ارزانی می دارد.

با ظهور او موجی از شادی و شور عالم گستر می گردد بگونه ای كه هیچ مرده ای از مؤمنان نمی ماند جز این كه موج شادی و شور در آرامگاهش قلب او را شادمان می سازد و مردگان در عالم برزخ به نشان شادمانی به دیدار یكدیگر می‌شتابند و قیام مهدی(عج) را به هم نوید می دهند.»(اكمال الدین، ص653)

«قندوزی» این اشعار را از امیرمؤمنان در این مورد آورده است كه می فرماید:حسین! اذا كنت فی بلدةٍ *** غریباً فعاشر بآدابها

یعنی: حسین جان! به هنگامی كه در شهر و دیار بیگانه ای درآمدی با مردمش براساس راه و رسم صحیح آن، معاشرت كن ... .

تا این كه می گوید:ســـــــــقی الله قائمنا صاحب *** القیامة والناس فی دابها

هو المدرك الثار لی یا حسین بل لك، فاصبر لأتعابها (بحارالنوار، ج4، ص267)

... خداوند «قائم» ما، پیشوای آن قیام بی¬نظیر، در واپسین حركت تاریخ را، پاداش نیكو ارزانی دارد، مردم بر شیوة عادلانه و راه و رسم افتخارآفرین او می¬گرایند و او نه تنها خونخواه من كه دادخواه مظلومیت تو نیز خواهد بود. از این رو بر رنج و فشار روزگار، در راه حق و عدالت شكیبایی پیشه ساز!


11. و نیز در آخرین لحظات زندگی سراسر نور و افتخار و به هنگام وصیت به فرزندش امام حسن(ع) از جمله فرمود:


«... حسن جان! آنگاه پیش بیا و برپیكر من نماز بگذار و هفت تكبیر در نماز من بگو! و بدان كه چنین نمازی به هیچ كس جز من و بزرگمردی كه نام بلندآوازه اش «قائم» و «مهدی» است و از نسل برادرت حسین است و در واپسین حركت تاریخ و آخرالزمان قیام خواهد كرد، روا نیست.

اوست كه با ظهور خویش انحرافات و كجی ها، را از دامان حق زدوده و حق را آن گونه كه مورد رضای خداست برپا خواهد داشت.»(اثبات الهداة، ج3، ص560)

لازم به یادآوری است كه روایات رسیده از امیرمؤمنان (ع) در مورد حضرت مهدی(عج) بسیار است و تنها به تعدادی از آنها بسنده شد.اداره كل پژوهش و آموزش سیماداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
canadian online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 15:32

Whoa a lot of terrific facts!
canada online pharmacies canadian pharmacy no prescription canadian medications by mail canadian prescription drugstore canadianpharmacyusa24h is it legal pharmacy canadian government approved pharmacies pharmacy canada 24 canada online pharmacy canadian rx
http://cialisvbuy.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 14:07

Fantastic knowledge. Appreciate it.
cialis from canada cialis official site we use it 50 mg cialis dose viagra vs cialis vs levitra cialis tablets australia cialis price thailand cialis 10mg prix pharmaci we recommend cheapest cialis cialis canada cialis pas cher paris
cialisyoues.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:57

You said it very well.!
40 mg cialis what if i take cialis manufacturer coupon cialis 5 mg buy prices for cialis 50mg cialis without a doctor's prescription generic cialis tadalafil acheter cialis meilleur pri ou trouver cialis sur le net we choice cialis uk buying cialis on internet
http://canadianpharmacytousa.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 18:07

You said it adequately..
canadian rxlist canadian pharmacy online 24 drugstore online india drugstore online reviews northwest pharmacies online pharmacy canada canadian rx pharmacy near me trust pharmacy canada reviews canada pharmacies
http://buycialisonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:03

Seriously tons of superb info.
viagr where can i get viagra online can you buy viagra at the store viagra online rx viagra no rx buy viagra no rx how to get viagra with prescription sildenafil usa buy cheap viagra canada order sildenafil
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 19:28

Fantastic stuff. Thank you!
safe dosage for cialis cialis pills price each cialis 5mg prix prices on cialis 10 mg recommended site cialis kanada american pharmacy cialis we choice cialis uk costo in farmacia cialis cialis para que sirve cialis patentablauf in deutschland
viagra 20 mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:53

Really tons of valuable knowledge.
generic viagra order can you buy viagra over the counter where to buy viagra from buy female viagra online viagra purchase uk where can you buy viagra without a prescription buy viagra pay with paypal viagra for sale where to buy viagra without prescription online pharmacy usa viagra
Cialis 20 mg
یکشنبه 21 مرداد 1397 22:01

Seriously lots of fantastic info.
where cheapest cialis cialis pas cher paris cialis en mexico precio cialis official site cialis 20mg preis cf buy original cialis cialis 20 mg where do you buy cialis cialis wir preise cialis prices
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:01

Kudos! I enjoy this!
cialis professional from usa cialis bula cialis for daily use cialis 5 mg cost of cialis per pill cialis 20 mg cost generic for cialis cialis canada on line we choice cialis uk recommended site cialis kanada
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:22

Nicely put, With thanks.
buy cialis cialis official site cialis preise schweiz cialis billig when will generic cialis be available tadalafil tablets cialis dose 30mg chinese cialis 50 mg buy cialis cheap 10 mg canadian discount cialis
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 18:38

You actually explained it adequately!
cialis canada on line cialis 20 mg cut in half usa cialis online cialis tadalafil online cialis official site cialis australia org cialis generique cialis prices cialis generique low dose cialis blood pressure
Viagra generico
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:06

Really tons of useful info!
can i buy viagra at walmart get viagra cheap can you buy viagra without prescriptions buying viagra online forum buy viagra without prescription uk online pharmacy viagra to buy buy viagra online without prescription uk viagra pharmacy viagra viagra no rx
Cialis 20 mg
جمعه 17 فروردین 1397 18:49

Cheers, Numerous data!

cialis prezzo di mercato side effects for cialis cialis dose 30mg canadian discount cialis enter site very cheap cialis cialis uk effetti del cialis cialis generika buy name brand cialis on line cialis flussig
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 15:00

Fantastic forum posts. With thanks!
how do cialis pills work how to buy cialis online usa i recommend cialis generico buy cialis online cheapest cheap cialis online prescriptions cialis generic cialis at the pharmacy prezzo di cialis in bulgaria buy name brand cialis on line cialis wir preise
livejasmin credit hack does it work
جمعه 4 اسفند 1396 03:43
سهم برجسته! من این را فقط به یک همکار که تحقیق کمی در این زمینه انجام دادم فرستادم.
و او در واقع ناهار من را بخاطر آورد چون من برای او قسم خوردم...
لول پس اجازه دهید این را دوباره بخوانم.... متشکرم برای غذا!!

اما بله، ممنون از وقت خود را صرف صحبت در مورد این موضوع در وب خود کنید
صفحه
edibles
پنجشنبه 3 اسفند 1396 18:31
من اطلاعات ارزشمند شما را در مقالات خود ارائه می دهم.
من وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و به طور منظم اینجا را بررسی خواهم کرد.
من کاملا مطمئن هستم که بسیاری از چیزهای جدید را در اینجا یاد می گیرم!

موفق باشید برای بعدی!
hack clash royale
دوشنبه 8 آبان 1396 21:45
من از وب سایت های مختلف بازدید کرد، به جز کیفیت صوتی آهنگ های صوتی موجود در این وب سایت، فوق العاده است.
std testing centers
دوشنبه 8 آبان 1396 13:14
من فقط اطلاعات مفید شما را برای مقالات خود ارائه می دهم.
من وبلاگ خود را بارها و بارها تکرار خواهم کرد.
من نسبتا مطمئن هستم که من به بسیاری از چیزهای جدید گفته می شود
اینجا! موفق باشید برای زیر!
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 12:18
وقتی که من در ابتدا نظر دادم، به نظر میرسد که وقتی نظر جدید اضافه میشوند -Notify من را کلیک کنید
نظر اضافه شده است من دریافت 4 ایمیل با همان نظر.
آیا وجود دارد به این معنی که شما می توانید من را از این سرویس حذف کنید؟

خیلی ممنون
myfreecams token hack
یکشنبه 30 مهر 1396 00:28
به طور معمول در وبلاگ ها خواندن ندارم، اما من مایلم این را بگویم
این نوشتن خیلی به من فشار آورد تا بررسی کنید و این کار را انجام دهید! ذوق نگارشی شما من را متحیر کرد.
با تشکر، مقاله بسیار عالی
real psychic
شنبه 15 مهر 1396 20:50
روز خوب! من می دانم که این تا حدودی موضوع است، اما من تعجب کردم اگر شما می دانستید که در آن من
می توانم یک پلاگین captcha برای فرم نظر من دریافت کنم؟ من از همان پلت فرم وبلاگ به عنوان شما استفاده می کنم و من مشکل پیدا کردن آن را دارم؟

خیلی ممنون!
How do you get Achilles tendonitis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 13:38
I believe everything published was very reasonable.
But, think on this, what if you typed a catchier title? I mean, I don't
wish to tell you how to run your blog, however suppose you added a headline that grabbed a person's attention? I
mean خورشید مکه - امام مهدی(عج)
از دیدگاه امام علی(ع) is a little plain. You might peek at Yahoo's home page and see how they
create article headlines to get people to open the links.
You might add a related video or a picture or two to
get people excited about everything've got to say.
Just my opinion, it could bring your posts a little livelier.
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 18:27
Fabulous, what a web site it is! This web site presents
helpful information to us, keep it up.
http://risadoren.jimdo.com
سه شنبه 6 تیر 1396 07:41
Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
losing many months of hard work due to no backup.
Do you have any methods to protect against hackers?
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 18:34
Hello, after reading this remarkable post i am also happy to
share my know-how here with mates.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 05:35
Why users still make use of to read news papers when in this
technological world the whole thing is presented on web?
آرش
چهارشنبه 9 تیر 1395 21:53
سلام

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

به منم سر بزن!

منتظرم!


محمد
پنجشنبه 22 بهمن 1394 18:07
سلام

درآمد ثابت ماهیانه داشته باشید

کسب درآمد ماهانه بالای 1 میلیون تومان

100 درصد تضمینی


لینک آموزش برای آقایان:

http://bit.do/poolsaz

لینک آموزش برای خانم ها:

http://bit.do/poolsaz2

درصورت داشتن هرگونه سوال با ایمیل زیر در تماس باشید :
toopfile.ir@gmail.com
برنامه دریافت جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32
سه شنبه 10 شهریور 1394 09:01
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
موفق باشید
محمد
یکشنبه 28 تیر 1394 09:06
سلام
قشنگه
ممکنه به وب ما هم سر بزنی و نظرات قشنگتون رو بدین؟
خیلی ممنون میشم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo