امام مهدی(عج) از دیدگاه امام علی(ع)

نویسنده : مقنی زاده
تاریخ:شنبه 28 تیر 1393-15:10سخن از امام مهدی(عج) سخن از یك موضوع عقیدتی و مذهبی بسیار حساس و مهمی است كه رابطه تنگاتنگ و گسس ناپذیری با اسلام و مسلمانان دارد، چرا كه وجود گرانمای او یك واقعیت اسلامی و از مهمترین مسایل دینی و از اساس مكتب و ایمان ارزشهای معنوی است.

بحث از شخصیت آن حضرت، آن گونه كه برخی از نویسندگان منحرف پنداشته اند، بحث از افسانه ای نیست كه شیعه آن را به منظور آرامش بخشیدن به خویش كه در رهگذر قرون و اعصار تحت فشار ظلم و استبداد بوده است ساخته باشد و بخاطر مرهم نهادن بر قلب زخم خورده ای كه باران مصایب در مسیر زمان برسر آنان باریده است سرهم كرده باشد.

و نیز آن گونه كه برخی عناصر نادان مدعی دانش و فرهنگ، تصور كرده اند، خرافه ای نیست كه آن را، داستان سرایان ساخته و پرداخته و به اسلام چسبانده باشند و نیز بازیچ? تاریخی نیست تا اسباب تمسخر دشمنان بداندیش و یاه گو باشد؛ بلكه یك واقعیت اسلامی است كه درخور اهمیت بخشیدن بسیار و ژرف نگران فراوان ارزیابی و روشنگری اساسی است.

مسأله تداوم حیات اسلام و شكوه قرآن است، بحث مهم و اصیلی است كه قرآن نویدگر آن است و پیامبر در موقعیت¬ها و مناسبت های گوناگون از آن سخن به میان آورده، امامان نور (ع) نوید و بشارت آن را نه تنها به شیعیان خود كه به تمامی مسلمانان قرون و اعصار داده  اند و دانشمندان، مفسران، محدثان و مورخان نام آور، در رهگذر قرون و اعصار، كتابهای مفصل و مستقلی پیرامون آن نوشته اند.

با این بیان، موضوع امام مهدی(عج) یك موضوع استراتژیك و بسیار مهم و در نوع خود بی نظیر است و از امتیازات بسیار ویژه ای، برخوردار است.

مساله ای است كه پیرامون آن بسیار گفتگو شده و در استان آن، فراوان برخورد افكار و اندیشه ها صورت گرفته و قلم‌فرسایی ها شده است. از این رو، گروهی بدان ایمان آورده و گروهی دچار حیرت گشته اند.

امام مهدی(عج) از شخصیت هایی نیست كه گذشت زمان او را در كام خود فرو برد و تاریخ آن را به فراموشی سپارد. او ندای رسای میلیون ها انسان و معشوق دل عصرها و نسل هاست. چشم امتها به او دوخته شده و نقط امید جامعه هاست.

آن گرامی از دیدگان نهان است. مردم او را می بینند و نمی شناسند و او نیز خویشتن را معرفی نمی كند و در هر نقطه ای از جهان كه اراده كند، حضور می یابد.

او بر سراسر جهان، تسلط و اشراف دارد و به هم بندگان، شهرها و كشورها احاطه دارد. به اذن خدا هر رخدادی در سراسر جهان رخ دهد می داند و روزی كه نزد خدا مشخص است و برای ما نامعلوم، از پس پرد? غیبت ظاهر می گردد و علائم و نشانه های قطعی پیش از ظهور او پدیدار می گردد.

پس از ظهور، بر سراسر گیتی حكم می راند و مسیح (ع) از آسمان فرود آمده و به امامت او نماز می-خواند.هم دولتها و ملتها در سراسر جهان، در برابرش خاضع می¬گردند و مذاهب و ادیان سرفرود می آورند. اسلام راستینی را كه نیای گرانقدرش محمد(ص) آورد، با خود می آورد و پیاده می¬كند ... .

هنگامی كه به مجموعه های حدیثی كه در برگیرند روایات خاندان پیامبر است، مراجعه می كنیم با انبوهی از نوید ها روبرو می گردیم كه از هم امامان یازده گانه در مورد دوازدهمین امام نور (علیه السلام) موج می زند. و بیانگر نهایت درج اهمیت و اهمیت دادن آن بزرگ مردان تاریخ به این موضوع حساس عقیدتی و اسلامی است. این مطلب به ویژه، پس از آگاهی از موقعیتهای حساس و جایگاه ها و شرایط بی نظیری كه امامان راستین پیرامون امام مهدی (علیه اسلام)، به آگاهی بخشی پرداخته و آن گرانمایه را به نام و نشان ستوده اند، روشنتر می گردد و طبیعی هم هست كه امامان اهل بیت(ع) با وجود شرایط خاص سیاسی- اجتماعی باز هم با هم  امكانات و توان خویش تا سرحد جهاد و فداكاری، در راه استواری بخشیدن به این واقعیت اساسی و اصل عقیدتی، بكوشند.

و اگر روایات رسیده از آنان از نظر شما و نیز از نظر وضوح یا اجمال و سربسته بودن، متفاوت است جای شگفتی ندارد، چرا كه شرایط حاكم بر زمان آنان، مختلف بود و به برخی فرصت و اجازه نمی¬داد تا این اصل عقیدتی و اجتماعی و دینی را به صورت روشنتری بیان كنند و یا به طور گسترده از آن سخن به میان آورند.

در این بین حضرت علی(ع) مانند بسیاری از مسائل دیگر موقعیت خاص و ممتازی دارند. ایشان در موارد متعددی از ظهور حضرت قائم خبرداده اند.

امام امیرمؤمنان (ع) دروازه علم ودانش پیامبر و پدر گرانمای امامان راستین و سالار خاندان پیامبر است. بیان آن حضرت میان هم? مسلمان شهرت یافته است كه می فرمود:

«علمنی رسول الله (ص) ألف باب من العلم، یٌفتح لی من كلّ باب ألف باب».‌(بحارالانوار، ج26، ص29)یعنی: پیامبر خدا یك هزار باب از علم و دانش را به من آموخته كه از هر باب آن هزارباب گشوده می-شود.

آن حضرت از رخدادهای فراوان و قضایای بسیاری پیش از رخدادن آنها، به طور شگفت انگیزی خبر داد: از استیلاء سردست? پلید اموی معاویه بر كشورهای اسلامی (نهج البلاغه، خطب? 56، ص105)، از شهادت امام حسین (ع) در كربلا بیست سال پیش از فاجع? غمبار عاشورا (بحارالانوار، ج41، ص286)، از سردمداران خودكام? رژیم تبهكار عباسی، از بنای بغداد و از انقراض سلسل عباسی بدست مغول و ... خبر داد.

برای نمونه:

1. از آنحضرت آورده¬اند كه فرمود:«بغداد! و تو چه می¬دانی كه بغداد چیست؟ سرزمینی است با درختان گز، در آنجا بناها و ساختمان های پرشكوهی بنیاد می گردد و زرداران و زورمندان در آنجا جای می گیرند.

فرزندان «عباس» آنجا را به عنوان پایگاه قدرت و وطن خویش برمی¬گزینند و مركز زر و زیور و زینت و تجملات خود قرار می دهند.

پایگاه عیاشی و بدمستی و بازی بی عباس، مركز بیداد بیدادگران، پایتخت حكومت ترور و وحشت، قرارگاه رهبران و زمامداران فاسق و فاجر و وزیران خیانتكار می گردد.

و فرزندان «ایران» و «روم» به این تبهكاران و رژیم بیدادگر آنان خدمت می كنند. آنان مردم را به هیچ كار شایسته¬ای فرانمی خوانند و خود نیز اگر بدان دعوت شوند عمل نمی كنند و نه از هیچ عمل زشت ناپسندی، اجتناب می ورزند و نه دیگری را از آن باز می دارند. فساد و تباهی در میان آنان به گونه ای موج برمی¬دارد كه همجنس بازی رایج می گردد و مردان به مردان و زنان به زنان بسنده می كنند و در این شرایط فاجعه بار رژیم عباسی است كه آن اندوه فراگیر وآن گریه و حزن طولانی فرامی رسد... .

وای به حال «بغداد» و مردم آن از تسلط نژاد مغول، آنان مردمی چشم تنگ هستند وچهره¬هایشان گرد و كوچك است. لباس هایشان حریر و چهره كوسه و بی مو هستند. اینان از همان جا بسوی رژیم عباسی می تازند كه حكومتشان سرچشمه گرفته، رهبر این گروه، مهاجم، صدایش رساست و شجاعت و شهامتش بسیار و همتش بلند است. به هیچ شهری روی نمی¬آورد جز این كه آن را فتح می كند. و پرچمی بر ضد او برافراشته نمی گردد، جز اینكه آن را سرنگون می سازد.

وای بر كسی كه با او دشمنی ورزد ... و همین گونه خواهد بود تا بر هم? قلمرو رژیم «عباسی» سیطره یابد.» (سفینة البحار، ج1، ص 568)

نیازی به شرح این خطبه وجود ندارد به ویژه كه خود آن، مورد نظر نیست بلكه به عنوان نمونه آمده است، اما در خطبه، نكت  ظریفی است كه بدان اشاره می رود و آن این است كه امیرمؤمنان خبر داد كه حكومت فرزندان عباسی از خراسان طلوع می كند و از همان جا هم افول و غروب می نماید.

و شگفت این است كه بعدها روشن شد كه بنی عباس از خراسان و بدست «ابومسلم خراسانی» آغاز گردید و اساس آن، از آنجا تاسیس شد و هجوم و حمل? مغول نیز از همان جا شروع شد و همه چیز را با خاك یكسان كرد و خاكستر آن را به باد داد.

امیرمؤمنان (ع) ده سال پیش از وقوع، در این مورد، فرمود «یأتی من حیث بدأ ملكهم.»

یعنی: افت و عامل انحطاط و سقوط بنی¬عباس، از همان نقط? طلوعشان خواهد آمد.

و تاریخ گواه است كه هم  پیش بینی ها و پیشگویی های دقیق آن حضرت همان گونه كه فرموده بود به تحقق پیوست. بغداد همان گونه بنیاد گردید و همان گونه شد كه به وصف آمده بود. و مغول نیز از سوی خراسان آمدند و در بلاد اسلامی همان گونه كه گفته شد عمل كردند كه «ابن ابی الحدید» آن را آورده است.

كوتاه سخن این كه: امیرمؤمنان (ع) از رویدادهای بسیار و فاجعه¬های متعددی خبر داده است كه بیشتر آنها به وقوع پیوسته است. (بحارالانوار، ج41، ص283)

از جمله اخبار آن حضرت از آیند? جهان و انسان، خبر از امام مهدی (عج) است. اینك به برخی دیگر از روایات از آن حضرت توجه كنید:

حضرت جواد(ع) از پدر گرانقدرش(ع) آورده است كه امیرمؤمنان(ع) فرمود:«للقائم منا غیبة أمدها طویل كأنی بالشیعة یجولون جولان التعم فی غیبته یطلبون المرعی فلایجدونه.

ألا، فمن ثبت منهم علی دینه و لم یقس قلبه لطول أمد إمامه فهو معی فی درجتی یوم القیامة.»

«... أن القائم منا اذا قام لم یكن لأحد فی عنقه بیعة فلذلك تخفی ولادته ویغیب شخصه.»(اكمال الدین صدوق، ص303)

یعنی: برای «قائم» ما غیبتی بسیار طولانی است و من شیعیان را می¬نگرم كه در غیبت او بسان گله بدون شبان سرگردانند، دنبال چراگاهند و نمی یابند.

آگاه باشید كه هركس از اینان بر دین خویشتن استوار باشد و قلبش بخاطر غیبت طولانی آن حضرت سخت نگردد چنین كسی با من است و در قیامت در درج من.

آنگاه فرمود: قائم از ماست! هنگامی كه ظهور می كند بیعت هیچ كس را بر عهده ندارد و به همین جهت، هم ولادت او در نهان انجام گرفت و از نظرها غایب گردید.

و نیز حضرت رضا(ع) از پدرانش آورده استكه امیرمؤمنان(ع) به امام حسین(ع) فرمود:«التاسع من ولدك یا حسین! هو القائم بالحق، المظهر للدین، الباسط للعدل.»

قال الحسین(ع):«فقلت: یا امیرالمونین! وان ذلك لكائن »

فقال:«إی والذی بعث محمداً بالنبوة واصطفاه علی جمیع البریة ولكن بعد غیبة وحیرة، لایثبت فیها علی دینه الا المخلوصون المباشرون لروح الیقین، الذین اخذ الله میثاقهم بولایتنا و كتب فی قلوبهم الایمان و أیدهم بروح منه.»

یعنی: حسین جان! نهمین فرزند تو قائم بحق است و آشكاركنند? دین و گسترش دهند عدالت.امام حسین (ع) می¬فرماید: گفتم: یا امیرالمؤمنین! این خبر براستی تحقق یافتنی است؟»

فرمود:«آری! بخدایی كه محمد را فرمان رسالت داد و او را بر هم  انسانیت برگزید، این كار شدنی است، اما پس از غیبت طولانی و سرگردانی و نابسامانی بسیار، مردمی كه در آن شرایط زندگی می¬كنند، جز خالصانی كه در اوج یقین هستند و خدا از آنان به ولایت ما پیمان گرفته و در دلهاشان ایمان را مرقوم داشته و به روحی از جانب خویش آنان را تایید فرموده است؛ جز اینان، كسی بر دین خویشتن استوار نمی ماند


و نیز می¬فرماید: «فانظروا أهل بیت نبیكم لبدوا فالبدوا! وان استنصروكم فانصروهم! فلیفرّجنّ الله الفتنة برجل منا أهل البیت. بأبی ابن خیرة إلاماء، لایعطیهم الا السیف هرجاً هرجاً، موضوعاً علی عاتقة ثمانیة اشهر، حتّی تقول قریش: لوكان هذا من ولد فاطمة لرحمنا.

یغریه الله بینی امّیة  ای یسلطه الله علیهم- حتّی یجعلهم حطاماً ورفاتاً «ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتّلوا تقتیلاً* سنّة الله فی الذّین خلوا من قبل ولن تجد لسنّة الله تبدیلا.(سور? اجزاب، آیه، 60 و 61)» (نهج البلاغه، خطبه100)

یعنی: به خاندان پیامبرتان بنگرید، اگر بپاخاستند، شما نیز بپاخیزید و اگر یاری طلبیدند، آنان را با هم? وجود یاری كنید. خداوند بوسیل? مردی گرانمایه از ما اهل بیت پیامبر، فتنه¬ها و تباهی  ها را برطرف می سازد. پدرم، فدای پسر بهترین كنیزان كه به سران فتنه ها و تاریكی ها و بیدادگری ها، جز شمشیر، حق را به ارمغان نخواهدد آورد و شمشیر عدالتش هشت ماه بر دوش اوست و پیكار می كند تا عوامل فتنه و تباهی را بركند ... تا آنجایی كه قریش می¬گویند:«اگر این مصلح جهانی، از فرزندان فاطمه (ع) بود به ما ترحّم می كرد.

خداوند او را بر رهروان راه بنی امیه و بقایای فكری آنان اقتدار خواهد بخشید تا آنان را به خاك و خاشاك تبدیل سازد، اینان لعنت شدگانند. به هرجا كه یافته شوند باید دستگیر گردند وبه سختی كشته شوند.

«این سنّت خداست كه در میان پیشینیان نیز بوده است و در سنت خدا تغییری نخواهد یافت.»

و نیز «قندوزی حنفی» از آن حضرت آورده است كه: پس از پایان پیكار «نهروان» سخنرانی كرد و ضمن پیش بینی و خبر از رخدادهای آینده از جمله قیام حضرت مهدی(عج) فرمود:

«... ذاك امر الله و هو كائن وقتاً مریحاً. فیا ابن خیرة الإماء! متی تنظر  أبشر بنصرٍ قریب من ربّ رحیم. فبأبی واُمّی عدّة قلیقلة أسماؤهم فی الأرض مجهولة ... .»(ینابیع المودة، ص512)

یعنی: این فرمان خداست و در هنگام مناسب خود به طور قطع روی خواهد داد.هان ای فرزند بهترین بانوان! تاكی برای دریافت فرمان ظهور از جانب خدا، انتظار خواهی كشید؟

به پیروزی بزرگ و نزدیكی از پروردگار بخایشگر مژده ده.پدر و مادرم فدای آن گروه كه از نظر شمار اندك اند و در شكوه و عظمت بسیار و نامشان در روی زمین ناشناخته.و نیز آورده است كه آن حضرت فرمود:

«سیأتی الله بقوم یحبّهم الله و یحبّونه ویملك من هو بینهم غریب، فهو المهدیّ، أحمر الوه، بشعره صهوبة، یملأ الأرض عدلاً بلاصعوبة، ... .» (ینابیع المودة، ص467)

یعنی: بزودی خداوند مردمی را می آورد كه آنان رادوست میدارد و آنان نیز خدا را دوست می دارند و بزرگمردی كه میان آنان غریب و ناشناخته است فرمانروا و زمامدار امور می گردد. آن وجود گرانمایه مهدی(عج) است كه چهره اش درخشان و گندمگون و موهایش بور است. جهان رابه آسانی لبریز از عدل و داد می كند. اودر خردسالی و كودكی از مادر و پدر جدا می گردد و در رویشگاه و جایگاه تربیت خویش گرامی است.

كشورهای مسلمان نشین را با امن و امان فرمانروا می شود و از پی آنان زمین وزمان در قلمرو قدرت او قرار می گیرد.سخن او را می شنوند و نسل جوان و سالخورده اطاعتش می كنند و او زمین را لبریز از عدالت می كند همانسان كه جور و بیداد لبریز گشته است.

آنگاه است كه امامت كامل و خلافش استوار می شود. خداوند مردگان را برمی انگیزد. زمین با ظهور او آباد می گردد و به بركت «مهدی» خویش، خالص و پاك و شكوفا و پرطراوت می شود و نهرهای آن جریان می-یابد. وفتنه ها و تجاوزگری ها ریشه كن می شود و خیر وبركتها بسیار می گردد.

و نیز آورده اند كه آن حضرت ضمن خطبه ای در ستایش پیامبر (ص) و امامان نور (ع) فرمود:

«فنحن أنوار السماوات والأرض و سفن النجاة و فینا مكنون العلم والینا مصیر الامور و بمهدیّنا تقطع الحجج. فهو خاتم الأئمة و منفذ الأمّة و منتهی النور و غامض السرّ، فلیهنا من استمسك بعروتنا وحشر علی محبّتنا.»(منتخب الاثر، ص147)

یعنی: ما پرتو آسمانها و زمین و كشتی های نجات هستیم. دانش، درما نهان است و ما گنجین آنیم و فرجام كارها بسوی ماست و به مهدی ما، حجت ها تمام می گردد.


او آخرین امام معصوم، نجات بخش امتها، آخرین نور رسالت و امامت و معمای پیچید? آفرینش است. از این رو كسانی كه به رشت محبت ولات ما چنگ زده و با عشق ما محشور می گردند باید شادمان باشند.

و نیز آورده¬اند كه فرمود:

« ... یظهر صاحب الریة المحمدیة والدولة الاحمدیة، القائم بالسیف والحال الصادق فیالمقال، یمهّدالأرض ویحیی السنّة والفرض.»(منتخب الاثر و ینابیع المودّة به نقل از مروج الذهب، ج1، ص32)


یعنی(هان ای مردم بهوش باشید كه:) پرچمدار پرچم محمّدی و فرمانروای دولت احمدی و قیامگر به شمشیر عدالت و راست گفتار و شایسته كردار، خواهد آمد و زمین و زمان را برای برقراری عدالت و شكوفایی ارزش های اسلامی آماده نموده و سن  های واجب و مستجب را زنده خواهد ساخت.

و نیز آورده اند كه فرمود:

«اذا نادی منادٍ من السماء: إنّ الحق فی ال محمّد. فعند ذلك یظهر المهدیّ علی افواه الناس، یشربون ذكره، فلایكون لهم ذكر غیره.» (عقدالدرر، ص52)

یعنی: آنگاه كه منادی از آسمان ندا دهد كه حق با آل محمّد است و در راه و رسم آنان، همان وقت نام مقدس مهدی(عج) بر سرزبان ها افتاده و نقل محافل و مجالس خواهد شد. مردم جام مهر او را می نوشند و جز او دیگری را نمی جویند.

و نیز امام باقر(ع) از پدران گرانقدرش(ع) آورده استكه: امیرمؤمنان بر فراز منبر فرمود:«مردم! در واپسین حركت تاریخ و آخرالزمان گرانمردی از فرزندان من ظهور خواهد كرد.او چهره اش سفید و آمیخته به سرخی است.

شكمش اندك برآمده، پاهایش قوی و نیرومند و قامتش چهارشانه است و بر پشت، دو نشانه دارد: یكی بر روی پوست و به رنگ آن و دیگری بسان نشان? پیامبر در چهره.

او دو نام دارد «احمد» و «محمّد» كه نخستین نام مخفی می¬گردد و نام دوم آشكار و علنی.


هنگامی كه پرچمش به اهتزاز درآید شرق و غرب جهان را روشن می سازد و دست مباركش را بر سر بندگان خدا می‌نهد و به بركت آن قلبهای ایمان آوردگان از قطعه های آهنی سخت تر و مقاومتر می گردد و خدا به هر كدام از آنان قدرت و توان چهل قهرمان میدان پیكار را ارزانی می دارد.

با ظهور او موجی از شادی و شور عالم گستر می گردد بگونه ای كه هیچ مرده ای از مؤمنان نمی ماند جز این كه موج شادی و شور در آرامگاهش قلب او را شادمان می سازد و مردگان در عالم برزخ به نشان شادمانی به دیدار یكدیگر می‌شتابند و قیام مهدی(عج) را به هم نوید می دهند.»(اكمال الدین، ص653)

«قندوزی» این اشعار را از امیرمؤمنان در این مورد آورده است كه می فرماید:حسین! اذا كنت فی بلدةٍ *** غریباً فعاشر بآدابها

یعنی: حسین جان! به هنگامی كه در شهر و دیار بیگانه ای درآمدی با مردمش براساس راه و رسم صحیح آن، معاشرت كن ... .

تا این كه می گوید:ســـــــــقی الله قائمنا صاحب *** القیامة والناس فی دابها

هو المدرك الثار لی یا حسین بل لك، فاصبر لأتعابها (بحارالنوار، ج4، ص267)

... خداوند «قائم» ما، پیشوای آن قیام بی¬نظیر، در واپسین حركت تاریخ را، پاداش نیكو ارزانی دارد، مردم بر شیوة عادلانه و راه و رسم افتخارآفرین او می¬گرایند و او نه تنها خونخواه من كه دادخواه مظلومیت تو نیز خواهد بود. از این رو بر رنج و فشار روزگار، در راه حق و عدالت شكیبایی پیشه ساز!


11. و نیز در آخرین لحظات زندگی سراسر نور و افتخار و به هنگام وصیت به فرزندش امام حسن(ع) از جمله فرمود:


«... حسن جان! آنگاه پیش بیا و برپیكر من نماز بگذار و هفت تكبیر در نماز من بگو! و بدان كه چنین نمازی به هیچ كس جز من و بزرگمردی كه نام بلندآوازه اش «قائم» و «مهدی» است و از نسل برادرت حسین است و در واپسین حركت تاریخ و آخرالزمان قیام خواهد كرد، روا نیست.

اوست كه با ظهور خویش انحرافات و كجی ها، را از دامان حق زدوده و حق را آن گونه كه مورد رضای خداست برپا خواهد داشت.»(اثبات الهداة، ج3، ص560)

لازم به یادآوری است كه روایات رسیده از امیرمؤمنان (ع) در مورد حضرت مهدی(عج) بسیار است و تنها به تعدادی از آنها بسنده شد.اداره كل پژوهش و آموزش سیماداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 23:35

Wonderful material, Thanks a lot.
canadian prescription drugstore canadian discount pharmacies in ocala fl prescriptions from canada without canada drugs online canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacy online 24 pharmacy canada best candida viagra aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmacy king
http://ivosap.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 14:14

Thanks a lot, Numerous write ups.

il cialis quanto costa tarif cialis france cialis patentablauf in deutschland cialis 200 dollar savings card cialis daily cialis prezzo di mercato cialis diario compra cialis manufacturer coupon only now cialis for sale in us cialis canada on line
http://banroatu.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 23:31

Wonderful information. Thanks a lot.
viagra or cialis cialis 5 mg funziona buying cialis in colombia cialis pas cher paris purchasing cialis on the internet preis cialis 20mg schweiz cialis 10mg prix pharmaci tadalafil 20 mg 40 mg cialis what if i take costo in farmacia cialis
http://crisodla.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:48

Incredible many of fantastic knowledge.
cialis kaufen bankberweisung cialis canada buy cialis online cheapest cialis generico online cialis 20 mg cost click here take cialis brand cialis generic prices for cialis 50mg cialis daily reviews click now cialis from canada
http://beauspeciv.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 14:44

Incredible quite a lot of useful tips!
cialis authentique suisse buy cialis sample pack cialis 20mg prix en pharmacie cialis canada cialis for daily use cialis daily reviews generic cialis 20mg uk comprar cialis 10 espa241a cialis 20 mg warnings for cialis
cialis generic 20 mg
پنجشنبه 30 خرداد 1398 22:21

You suggested this very well!
cialis daily reviews cialis price in bangalore cialis kamagra levitra cialis 5mg cialis ahumada canadian drugs generic cialis cialis purchasing cialis super acti order cialis from india cialis with 2 days delivery
Generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:24

You made your point pretty clearly..
cialis 5 mg scheda tecnica cialis australia org cilas best generic drugs cialis only here cialis pills cialis cost cialis coupons cialis from canada brand cialis generic cialis daily new zealand
http://inanvas.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:17

You revealed it perfectly.
cialis daily cialis bula cialis australian price chinese cialis 50 mg prices for cialis 50mg does cialis cause gout callus generic cialis at the pharmacy cialis prezzo al pubblico generic for cialis
cialis prezzo in linea basso
سه شنبه 28 خرداد 1398 18:52

You actually reported this terrifically!
40 mg cialis what if i take cialis vs viagra cialis 200 dollar savings card ou acheter du cialis pas cher cialis venta a domicilio cialis kaufen wo warnings for cialis cialis daily cipla cialis online cialis 5 mg buy
Online cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:13

Kudos, Lots of tips.

we recommend cheapest cialis cialis 200 dollar savings card callus cialis for sale cialis official site we like it cialis soft gel generic cialis acquistare cialis internet online prescriptions cialis cialis online deutschland
cialis for sale in uk
یکشنبه 26 خرداد 1398 16:57

Incredible all kinds of useful facts!
price cialis wal mart pharmacy cialis generique cialis kaufen bankberweisung bulk cialis cilas estudios de cialis genricos cialis 30 day sample cialis side effects only now cialis 20 mg does cialis cause gout
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:20

Many thanks, Excellent information!
cialis 30 day sample where cheapest cialis free generic cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg free generic cialis cialis cipla best buy no prescription cialis cheap cost of cialis per pill cialis 5mg billiger
comprar cialis
جمعه 24 خرداد 1398 22:14

Whoa many of great tips.
cialis alternative buying brand cialis online cialis coupons printable overnight cialis tadalafil where to buy cialis in ontario cialis 20 mg cost 5 mg cialis coupon printable cheap cialis cialis 5 mg effetti collateral callus
http://writoutten.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:03

Nicely put, Many thanks!
acquistare cialis internet prices on cialis 10 mg how does cialis work cialis for daily use generic cialis soft gels cialis prices free generic cialis cialis prices in england cialis online nederland how much does a cialis cost
http://vanmobe.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:12

Really a lot of good data.
warnings for cialis online cialis cialis purchasing cialis authentique suisse purchase once a day cialis generic cialis free generic cialis viagra cialis levitra cialis for sale cialis manufacturer coupon
viagra deutschland bestellen
چهارشنبه 22 خرداد 1398 20:13

Hello it's me, I am also visiting this web site daily, this web site is in fact good and the users are actually sharing pleasant thoughts.
order a sample of cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 14:09

You actually said this terrifically.
cost of cialis per pill click here take cialis cialis kamagra levitra how much does a cialis cost when can i take another cialis trusted tabled cialis softabs cialis side effects order a sample of cialis generic cialis at the pharmacy buying cialis on internet
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:13

Whoa many of helpful information.
look here cialis cheap canada cialis cipla best buy only now cialis 20 mg generic for cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis generika in deutschland kaufen link for you cialis price cialis side effects canada discount drugs cialis cialis generico
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 00:12

You actually said it exceptionally well!
canadian drugs generic cialis how to purchase cialis on line cialis prezzo al pubblico cialis kamagra levitra cialis official site viagra vs cialis vs levitra cialis generico milano cialis generic buy cheap cialis in uk cialis sale online
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 18:23

Thanks a lot! A good amount of stuff.

the best site cialis tablets discount cialis buy cialis online cialis tablets does cialis cause gout cialis 5 mg effetti collateral cilas cialis per paypa generic low dose cialis cialis 200 dollar savings card
http://midirectorioempresarial.es/directorio-de-negocios/covap/
شنبه 31 فروردین 1398 05:54
スーパーコピー時計N品 ...-藤原宝飾
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 13:51

Fantastic data. Cheers.
buy viagra usa pharmacy canada 24 buy vistagra online safe no 1 canadian pharcharmy online drugstore online reviews canadian online pharmacy drugs for sale in mexico canada viagra canada online pharmacies surrey canadian rxlist
http://www.djtsurfacing.co.uk/gallery
شنبه 17 فروردین 1398 12:55
スーパーコピー時計ブランドのブランド偽物代引きN品楽天市場!
buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 01:19

Thanks, A good amount of info.

cialis per paypa cialis daily click now cialis from canada generico cialis mexico click now cialis from canada cialis daily dose generic try it no rx cialis cialis generic availability cialis generic availability only now cialis for sale in us
buy cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:51

With thanks! Numerous forum posts.

cialis kaufen bankberweisung cialis per paypa cialis professional yohimbe costo in farmacia cialis prescription doctor cialis cialis free trial cialis herbs cialis kamagra levitra acheter cialis kamagra cialis super acti
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:03

You've made your point very effectively!.
cialis kaufen tadalafil cialis great britain acheter cialis meilleur pri when can i take another cialis cialis for daily use miglior cialis generico cialis free trial cialis coupon generic cialis in vietnam
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 00:39

Kudos! Great information!
how to buy cialis online usa cialis dosage recommendations online prescriptions cialis how to buy cialis online usa we recommend cialis info bulk cialis cialis 20 mg cut in half cialis rezeptfrei cialis generique 5 mg cialis prezzo in linea basso
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 13:38

You actually expressed that effectively.
cialis generika in deutschland kaufen female cialis no prescription interactions for cialis cialis 20 mg effectiveness rx cialis para comprar acheter cialis kamagra cialis 10mg prix pharmaci prix de cialis purchasing cialis on the internet cialis super kamagra
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 02:08

Kudos! Excellent information.
buy cialis sample pack costo in farmacia cialis tadalafilo buying cialis in colombia tesco price cialis tadalafilo look here cialis order on line cialis australia org cialis online buy cialis online cheapest
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 13:07

Info certainly considered!!
generic cialis pill online i recommend cialis generico side effects for cialis we like it safe cheap cialis cialis lowest price can i take cialis and ecstasy cialis in sconto enter site very cheap cialis cialis uk next day achat cialis en suisse
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو