تبلیغات
خورشید مکه - اشعار سبز( پور محی آبادی)

ظهور

یار، امید من آن است که تعجیل کند

تا جهان را به عدالت کده تبدیل کند

جمع ما منتظران راکه سراسرنقص است

آخر از پرده برون آید و تکمیل کند

گرد تحریف ز یُمن نفَس عیسوی اش

پاک از صورت نورانی ا نجیل کند

تا همه کوردلان در دل شب غرق شوند

با عصا و ید بیضا گذر از نیل کند

هان که هابیل به خون خفته ازآنسوی زمان

شکوه از کینه ی دیرینه ی قابیل کند

این جرم نیست که بازار بتان است کنون

آه!این بتکده راکیست که تعطیل کند؟!

با چنین رونق و حُسنی که تو دادی به چمن

جزخدا کیست که ازشأن توتجلیل کند؟

 

Admin Logo
themebox Logo