تبلیغات
خورشید مکه - اشعار سبز (سپیده شمس)

اقا نگاهت جای آهوهاست می‌دانم         

دستان پاكت مثل من تنهاست می‌دانم

آقا دلت در هیچ ظرفی جا نمی‌گیرد     

 جای دل تو وسعت دریاست می‌دانم

برگشتنت در قلب‌های مردة مردم             

همرنگ توفانی ترین دریاست می‌دانم

آقا اگر تو بر نمی‌گردی. دلیل آن               

در چشم‌های پرگناه ماست می‌دانم

جای سرانگشتان پر نورت، در این ظلمت   

 مانند رد بادبر شن هاست می‌دانم

ای كاش برگردی كه بعد از این همه دوری 

یك باره حس بودنت زیباست می‌دانم

كی باز‌می‌گردی؟ برایم بودن با تو             

زیباترین آرامش دنیاست می‌دانم

تو باز می‌گردی اگر امروز نه! فردا             

 از آتشی كه در دلم برپاست می‌دانم

Admin Logo
themebox Logo